โปรไฟล์ผู้ทรงปัญญา

ใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำตัว

ผู้ทรงปัญญา ช่างคิด ใฝ่รู้ มีไอเดียสร้างสรรค์

คุณเป็นนักการศึกษา ทรงภูมิรู้ ไม่เหมือนใคร เป็นตัวของตัวเอง คุณยังเก่งในการคิด เป็นคนช่างสงสัย มักมีความใฝ่รู้ รู้ลึก รู้รอบ จะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีความรู้ที่เพียงพอ คุณค้นหา ความรู้เป็นงานอดิเรก ในตัวของคุณมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นคนที่มองการณ์ไกล รักการ พัฒนาตนเองมากๆ แต่ถ้ามองจากภายนอกคุณจะเป็นคนที่เงียบ สำรวม เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับ ผู้คน และไม่ต้องการให้ใครมาก้าวก่ายในชีวิต ในใจมักมีคำถามอยู่ตลอดเวลา ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แต่ ต้องมีข้อเท็จจริง ที่ยืนยันมาพิสูจน์กันได้เท่านั้น มีการรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตาม ระบบ หากใครจะมาชักจูง โน้มน้าว ให้เชื่อถือคล้อยตามต้องมีข้อมูลพิสูจน์ได้จริงๆถึงยอมฟัง มัก สนใจทฤษฎีมากกว่าการลงมือทำ มักคิดเชิงระบบ อีกทั้งเป็นนักสะสม และคุณไม่ชอบการปิดกั้น ความรู้ จะต้องรู้เรื่องที่สนใจให้ถึงที่สุด


นิสัยที่ดีและควรปรับปรุงของคุณ

นิสัยที่ดี

คุณมีความสุภาพ เปิดใจที่จะใฝรู้ รักการพัฒนาตนเองอย่างงต่อเนื่อง มี วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ทุกอย่างอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน เป็นคนที่ซื่อตรง คุณรู้จักที่จะใช้จ่าย ให้ได้ประโยชน์ในเป้าหมายที่สุด และมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตนเอง

นิสัยที่ควรปรับปรุง

คุณเป็นคนที่ขี้หวง ปิดตัวทางสังคม มักลังเลสงสัย ไม่กล้า แสดงออก คิดอะไรแล้วไม่ชอบลงมือทำ มักคิดว่าตนเองถูกเสมอ คุณไม่ค่อยรู้เลยว่าผู้อื่นรู้สึก อย่างไร ชอบเก็บความรู้สึก และไม่เก่งในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน


สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ

สิ่งที่คุณชอบ

คุณชอบสะสมความรู้ ชอบใช้ชีวิตแบบคิดคนเดียว อยู่โดยลำพัง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร เป็นตัวของตัวเอง ชอบอะไรที่มีเหตุผล รายละเอียดอ้างอิง มีข้อเท็จจริงยืนยัน มีความละเอียด และรอบคอบที่สุด ชอบการวางแผนเป็นคนจริงจังในทุกๆเรื่อง

สิ่งที่คุณไม่ชอบ

การแสดงความออกถึงความรู้สึก เพราะหวงพื้นที่ส่วนตัว ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย และก้าวก่ายชีวิตตน


สัญชาตญาณความรักของผู้ทรงปัญญา

นกฮูก มีการเก็บตัว เงียบ มีความสุขุม มีความรักที่มีเหตุผล เกิดขึ้นหลังจากมีการไตร่ตรองแล้ว คือรักที่ใช้ความคิด ตรึกตรอง ต้องการความเป็นส่วนตัว จึงมีพื้นที่ส่วนตัวในชีวิต


พรสวรรค์ของผู้ทรงปัญญา

  • คิดกลยุทธ์ พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณค้นหาทางออกที่ดีที่สุด วางแผนและจัดลำดับความคิด จากมุมมองของทางเลือกต่างๆ คุณสามารถคำนึงวิธีการกับผลลัพธ์ไว้ได้หลายแผน เมื่อได้ ทางเลือกที่ดีที่สุด ก็จะตัดแผนสำรองอื่นๆ ออก เพื่อลงมือทำอย่างมีชั้นเชิงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ช่างวิเคราะห์ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณตั้งทฤษฎีจากข้อมูลดิบ หรือเหตุการณ์ที่เข้ามา คุณ จะตั้งคำถามหรือหาเหตุผลเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตั้งข้อสงสัยไว้ในใจแล้ว พิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันหรือไม่
  • ไอเดียสร้างสรรค์ พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณคิดและหาคำอธิบาย พร้อมกับมองหาความเชื่อม โยง ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้โยงใย ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของสิ่งต่างๆ ได้รับพลังงานเมื่อได้ ไอเดียใหม่ๆในสมองคุณเห็นสิ่งของทุกชิ้น ในความคิด และก็สามารถเชื่อมโยงกันได้
  • ค้นคว้า พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณใฝ่รู้ สงสัย อยากศึกษาสิ่งที่สนใจ จากความไม่รู้ไปสู่ความถ่องแท้