โปรไฟล์ผู้มีแบบแผน

ใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำตัว

ผู้มีแบบแผน ซื่อสัตย์ ความถูกต้อง มีการตรวจสอบ

คุณเป็นนักจัดการ แต่งตัวเรียบร้อย เป็นคนช่างสังเกต ทำอะไรตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ แบบค่อยเป็นค่อยไป มีแบบแผนในตัวเองที่ชัดเจน คอยระมัดระวัง หนักแน่น ชอบความสมบูรณ์ แบบ มีเหตุผล เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตน คุณสามารถวางตัวและควบคุมตัวเองได้ดี รู้กาลเทศะ คนที่ รู้จักหรือทำงานร่วมกับคุณทุกคนจะมั่นใจในการทำงานของคุณเป็นอย่างมาก และพึ่งพาไว้ใจได้ เพราะคุณเก็บรายละเอียดได้ดี และรอบคอบที่สุด


นิสัยที่ดีและควรปรับปรุงของคุณ

นิสัยที่ดี

คุณสามารถทำให้เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ เป็นคนที่มีความละเอียด จดจำบุคคลได้อย่างแม่น มีความถ่อมตน ทุ่มเทกับทุกงาน รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มี ความซื่อสัตย์ รักครอบครัว ทุกครั้งที่คุณทำความดีจะไม่ชอบเปิดเผย โอ้อวด คุณชอบทำความดี แบบ ปิดทองหลังพระมากกว่า เพราะจะทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง

นิสัยที่ควรปรับปรุง

คุณเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย ชอบจับผิด ตัดสินผู้อื่น ยึดมั่นคาดหวัง สูง มองหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆที่ เป็นคนที่แม่นยำในกฎเกณฑ์ ขั้นตอนเป๊ะทุกข้อ ไม่ยืดหยุ่น คอยกำกับควบคุม ติดกฎเกณฑ์ และเวลาที่โกรธคุณจะไม่แสดงออกเพราะกลัวเสียมาด


สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ

สิ่งที่คุณชอบ

ชอบความสมบูรณ์แบบ มีมาตรฐาน มีแบบแผนที่ชัดเจน ยืดมั่นหลัก การ ชอบควบคุม ทำงานหนัก ทุกอย่างต้องมีพื้นฐานความเป็นจริง และความมั่นคง

สิ่งที่คุณไม่ชอบ

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย คนที่ผิดกฎข้อปฏิบัติหรือทำให้ระบบ เสียหายไม่รู้กาลเทศะ เรื่องควรไม่ควร และขาดความรับผิดชอบ


สัญชาตญาณความรักของผู้มีแบบแผน

ผึ้ง มีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบ อาทิเช่นเก็บน้ำหวาน การแบ่งหน้าที่ของผึ้งแต่ละตัว ความรักที่พัฒนามาจากมิตรภาพ ความใกล้ชิด รักเหมือนเพื่อนกัน พบในหมู่เพื่อนสนิท คือรักด้วยความผูกพัน


พรสวรรค์ของผู้มีแบบแผน

  • ความรับผิดชอบ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณรับปากจะ ทำ จนทำให้งานเสร็จเรียบร้อย คุณมองว่าเป็นหน้าที่ที่คุณจะทำให้เสร็จ ชื่อเสียงคุณอยู่ที่เรื่องนี้ ถ้าหากทำไม่ได้ก็จะทดแทนหรือแก้ไขเพื่อให้สมกับที่รับปากไว้ คุณมักแบกรับภาระมากกว่าที่ควร
  • ระเบียบวินัย พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณชอบคาดการณ์ได้ กำหนดตารางเวลาในโครงการ ระยะยาวเป็นชิ้นงานระยะสั้นเพื่อลงมือทำแต่ละช่วง วางแผนโครงสร้างควบคุมการทำงานให้เป็น ระบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จ และใส่ใจรายละเอียดได้ดี
  • ความรอบคอบ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณเก็บความรู้สึก ระวังสิ่งที่อาจเป็นอันตรายแล้ว นำมาตีแผ่เพื่อเห็นได้ชัดเจนแล้วคิดป้องกัน วางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการสิ่งผิดพลาด แม้กระทั่ง การเลือกคบเพื่อน คุณจะไม่ใช้ชีวิตบ้าบิ่นโดยขาดสติ
  • ความเท่าเทียม พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณยืดปฏิบัติและชอบความยุติธรรม ให้ทุกคนได้ผล ประโยชน์ที่เท่ากัน เกลียดชังสิทธิพิเศษ เพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีหน้าที่ต่อโลก คือการผดุงซึ่งกฎ ระเบียบให้ทุกคนเสมอภาคกัน อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
  • การจัดการ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน คุณ คำนึงถึงภาระงานหรือหน้าที่และบริหารเวลาเพื่อจัดการให้แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะกระโจนเข้าทำเอง หรือจัดสรรให้ผู้อื่นทำด้วยแผนการที่ดีที่สุด