โปรไฟล์ผู้จริงใจ

ใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำตัว

มีความจริงใจ จงรักภักดี อดทน

คุณเป็นนักสนับสนุน มองภายนอกคุณจะเป็นคนที่เงียบ สงบเสงี่ยม หน้าตาดูง่วง บางที ก็เห็นว่ากังวลสงสัยอยู่ตลอดเวลา คุณมีเมตตา สุภาพถ่อมตน จริงใจ ขยัน และมีความรับผิดชอบ หลายๆ คนที่พบเจอจะมองว่าฉันเข้าใจยาก และอ่อนไหวได้ง่าย แต่ชีวิตคุณจงรักภักดีมีชีวิตที่เรียบง่าย


นิสัยที่ดีและควรปรับปรุงของคุณ

นิสัยที่ดี

มีความจริงใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ อดทนรักสงบ ถ่อมตนประนีประนอมรับฟัง จัดการเรื่องฉุกเฉินได้ดี

นิสัยที่ควรปรับปรุง

ชอบคิดคนเดียว ความท้อถอยจากการงาน ความโงกง่วง ความฟุ้งซ่าน ขาดจุดยืน ไม่มั่นในตนเอง ลังเลสงสัย ความยึดติดไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความดื้อเงียบ


สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ

สิ่งที่คุณชอบ

คุณชอบความมั่นคง แนวทางที่ชัดเจนสามารถทำตามได้เลย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบกีฬา คุณชอบรวบรวมข้อมูล เรียนรู้ได้เร็วเมื่อได้ลงมือทำจริง ชอบช่วยเหลือ สนใจในเรื่องปัจจุบันมากกว่าอนาคต

สิ่งที่คุณไม่ชอบ

คุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน การบีบบังคับ การตัดสินใจที่เร่งด่วน การลัดขั้นตอน ทำอะไรที่เสี่ยง ไม่ถูกจารีต ไม่ชอบการผิดใจกัน ไม่ชอบระเบียบวินัยเคร่งครัด เพราะคุณคิดว่าคุณไม่ทำให้ใครเดือดร้อน จึงไม่ชอบแสดงอารมณ์ผ่านคำพูด การโต้แย้งถกเถียง เสียงดัง โผงผาง


สัญชาตญาณความรักของผู้จริงใจ

มด มีความเป็นทีม รักใคร่ เดินตามกัน มีความมั่นคง เป็นความรักที่มีแต่ความอดทน ให้อภัยและ การให้ คือรักแบบเสียสละ


พรสวรรค์ของผู้จริงใจ

  • นักลงมือทำ คุณไม่ค่อยชอบคิดหรือพูด แต่คุณให้ความสำคัญกับการลงแรง ทำงานฝีมือ งานที่จับต้องได้ เป็น รูปธรรม แล้วมีภาพสุดท้ายกระตุ้นว่าผลสำเร็จหน้าตาแบบใด
  • การปรับตัว พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณอยู่กับสิ่งเดิมๆได้นาน คนอื่นมักมองว่าคุณมีความ สามารถแก้ไขปัญหาที่เข้ามาเพื่อความอยู่รอดและปกติสุขจากการเปลี่ยนแปลงไม่ อดทนสูง แน่นอน แม้ตัวคุณจะไม่ยินดีกับมันนัก คุณก็จะผ่านพ้นไปด้วยความใจเย็น พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณมองปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการคิดถึง
  • ในปัจจุบันขณะ อนาคต ทำให้คุณตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี เพราะเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณก็บข้อมูล ซักถาม เก็บสะสมสิ่งต่างๆ มากมายที่หลากหลาย
  • นักสะสม หลายสลับชับซ้อน คุณท่องเที่ยวศึกษา อ่านหนังสือเพื่อเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าได้ใช้ ทำให้คุณรอบรู้ และคิดว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้คุณได้คำตอบ
  • การเตรียมพร้อม พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณศึกษาอดีต เรียนรู้ประวัติศาสตร์ มองย้อนกลับไปเพื่อเลือกแบบแผนดำเนินชีวิต คุณคำนึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย แสวงหาสิ่งค้ำจุนเพื่อนที่พึ่งพาได้ วุฒิการศึกษาที่สูง ใบรับรองอาชีพเพื่อเสริมความมั่นใจให้ตัวคุณ