โปรไฟล์ผู้สุนทรีย์

ใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำตัว

สุนทรียภาพ ชื่อเสียง การยอมรับ ทักษะความสามารถ

คุณเป็นนักแสดง มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายดี ภาพลักษณ์หน้าตาต้องเด่นชัด มีเสน่ห์ โดดเด่นในเรื่องการแสดง คุณชอบเข้าสังคมในงานที่ต้องพบเจอคนมาก ๆ ชอบการมีชีวิตแบบ อิสระ ไม่มีการผูกมัด ชอบงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียบรรเจิด อยากสร้างผลงานให้เป็น ที่ยอมรับ ไม่ชอบการถูกปฏิเสธ


นิสัยที่ดีและควรปรับปรุงของคุณ

นิสัยที่ดี

การมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริงแจ่มใส เห็นอกเห็นใจ รักสนุก ชอบพูดคุยกระตือรือร้น ชอบชี้นำเชิญชวน ช่างจินตนาการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถเข้ากับทุกคนได้ง่าย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น คุณจึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และคนอื่นที่พบเห็น

นิสัยที่ควรปรับปรุง

ในสมองของคุณเต็มไปด้วยความคิด ฟุ้งซ่าน สับสนวุ่นวาย มีหลายความคิดซ้อนกันอยู่ คุณเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา ไม่เป็นระบบระเบียบ คุณไม่สามารถหยุดความคิดของตัวเอง การสรุปประเด็นสำคัญหรือจัดระบบเลยทำไม่ได้ และการคิดมักจะย้ำคิดในทางลบ มักมองโลกในแง่ร้าย


สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ

สิ่งที่คุณชอบ

คุณชอบชีวิตอิสระ ชอบชี้นำเชิญชวน จูงใจ เป็นที่ยอมรับของทุกคน ให้คนอื่นปฏิบัติตามเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ และชอบมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น

สิ่งที่คุณไม่ชอบ

การบังคับ การถูกปฏิเสธ การอยู่ในสภาวะไร้คุณค่า สิ่งที่ทำให้คุณอับอาย และไม่ได้รับการยอมรับ


สัญชาตญาณความรักของผู้สุนทรีย์

นกยูง มีความโดดเด่นรูปร่างสวยงาม สง่า มีเสน่ห์ น่ามองดู มีความรักที่คลั่งไคล้ หลงใหลและเรียกร้องหาบุคคลที่รัก ถ้าผิดหวังมักวิตกกังวล คือรักด้วยอารมณ์ รู้แบบปิ๊งแว๊ป ชอบการเป็นที่สนใจ หรือได้อยู่ท่ามกลางความสนใจ ไม่ชอบสภาวะไร้คุณค่า ไม่เป็นที่ยอมรับ


พรสวรรค์ของผู้สุนทรีย์

  • การสื่อสาร พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณชอบพูด อธิบายต่อหน้าผู้คน คุณมักคิดแล้วสร้าง เหตุการณ์ให้มีเรื่องราวโดยที่คุณทำหน้าที่เล่าเรื่อง เปรียบเทียบเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้คนได้ รับฟังข้อมูลจากคุณ ดึงดูดให้คนหันมาและจดจำเรื่องเล่าของคุณ
  • สร้างสีสัน พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณมีความชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ แม้ไม่รู้จัก คุณรู้สึกตื่นเต้นและหาความสนใจร่วมกันเพื่อต่อให้ติด สรรหาเรื่องคุย และสร้างบรรยากาศให้น่ารื่นรมย์ คุณมีขีดวัดว่าเพื่อนใหม่นั้น คุณชนะใจพวกเขาหรือยัง
  • ดึงดูดความสนใจ พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณต้องการให้ผู้อื่นมองว่าคุณสำคัญ เห็นค่าและน่าเชื่อถือ ทำงานเป็นและมีความสามารถ เป็นที่รู้จัก คุณรักอิสระ งานที่คุณทำจะไม่ใช่เพียงงานธรรมดา แต่หมายถึงชีวิตและความหมาย จะบ่งบอกเอกลักษณ์ของคุณด้วย
  • การต่อยอด พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณมองทุกอย่างว่ายังไม่สมบูรณ์และสามารถพัฒนาได้อีก มองหาสิ่งเติมเต็มช่วยให้ผู้คนเติบโต มองหาความเจริญในตัวผู้คนหรือชิ้นงาน คุณวางมาตรฐานจากสิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่พื้นฐาน ชอบคบคนที่เห็นความสามารถของคุณ
  • จับดี พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณชอบยกย่อง ชื่นชมผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ร่าเริง ผู้คนชอบอยู่ใกล้คุณเพราะความสบายใจและทัศนคติที่ดี คุณมองหาข้อดีของทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ได้ คิดว่าโลกนี้มีผู้คนพร่ำบ่น จับผิดหรือเคร่งเครียดมากพอแล้ว