โปรไฟล์ผู้กล้าหาญ

ใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำตัว

กล้าหาญ ความชัดเจน ริเริ่มบุกเบิก ภาวะผู้นำ

คุณเป็นนักบัญชาการ เป็นคนฉลาดเฉลียว หัวไว มุ่งเป็นหนึ่ง พูดเก่ง ฉลาด ชัดเจน จริงจัง ทุ่มเท ยุติธรรม รักความก้าวหน้าและมีเหตุผล อยากรู้อยากลอง มีความมุทะลุ ไม่ชอบอยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ชอบเสี่ยงให้ท้าทาย มักใช้ชีวิตคิดเอง อิสระ โดดเด่นในการเป็นผู้นำ มีความกล้าหาญสามารถปกป้องผู้อื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ รักสนุกร่าเริง ชอบแข่งขัน เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มักริเริ่มแต่ไม่ติดตามผล ชอบแสดงพลังอำนาจ เบื่อพิธีรีตอง กล้าถกเถียง มีความบ้างาน และผลักดันตัวเอง และคุณมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในไอเดียใหม่ๆ ไม่ชอบการถูกควบคุม แทรกแซงสิทธิตำแหน่ง ไม่ได้รับความเคารพยินยอม


นิสัยที่ดีและควรปรับปรุงของคุณ

นิสัยที่ดี

มีความกล้าหาญ ฟันฝ่า ชัดเจน จริงจัง มีความมั่นใจในตนเอง ทุ่มเท ยุติธรรมปกป้องผู้อื่น รักความก้าวหน้า มีเหตุผล

นิสัยที่ควรปรับปรุง

คุณชอบเจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอดทน ใจร้อน เด็ดขาดตรงไปตรงมา เกินไป อาจดูไม่ค่อยรักษาน้ำใจผู้ฟัง เวลาโกรธหรืออะไรผิดหูนิดๆ เป็นไม่ได้ ต้องเคลียร์ให้ชัดเจน ทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเป็นนิจ ไม่ค่อยเป็นที่น่าคบค้าสมาคมของผู้อื่น อารมณ์ที่ขุ่นมัวขุ่นเคืองอยู่ เสมอ นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย จึงทำให้คุณมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นผลจากอารมณ์โกรธ และความไม่ผ่องใสของจิตได้ง่าย


สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ

สิ่งที่คุณชอบ

คุณชอบที่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ชอบเสี่ยงและชอบแข่งขัน มีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ท่องเที่ยวและการผจญภัย

สิ่งที่คุณไม่ชอบ

อะไรที่จุกจิกเน้นรายละเอียด ดูถูกว่าโง่ ไม่ชอบการถูกบังคับ ควบคุมความคิด เกลียดการเดินตามกฎ งานที่ไร้เป้าหมายหรือความก้าวหน้า


สัญชาตญาณความรักของผู้กล้าหาญ

สิงโต มีความเป็นเจ้าป่า ผู้นำ ปกครองป่า หวง ต้องการเป็นใหญ่ มีความรักที่มีการยึดตัวเอง


พรสวรรค์ของผู้กล้าหาญ

  • ชัยชนะ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณตื่นตัวกับผลงานของผู้คนโดยคุณจะเปรียบเทียบแล้วตั้งเป้า ให้ผลลัพธ์ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ คุณชอบวัดผลโดยคุณจะลงมือทำหรือลงแข่งกับเวที ที่คุณจะชนะ และหลีกเลี่ยงการแข่งถ้าจะพ่ายแพ้
  • บัญชาการ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณควบคุมสั่งการสิ่งต่างๆ หรืออาจเป็นการบังคับผู้อื่นได้ โดยที่คุณไม่รู้สึกเขินอายใดๆ คุณกล้าเผชิญหน้าและจะรู้สึกสบายใจเมื่อคุณได้ทำสิ่งนั้นตามความ ตั้งใจ คุณมีจุดยืนเป็นผู้นำ กำหนดพาผู้อื่นไปสู่เป้าหมาย
  • ความมั่นใจ พรสวรรค์นี้จะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าเสี่ยง เรียกร้องสิทธิ ทำสิ่งต่างๆให้ สำเร็จ ไม่เชื่อไปตามความคิดของผู้อื่นง่ายๆ คุณชื่อในตัวเองตั้งแต่ความคิดและสิ่งที่คุณจะลงมือ ทำ คุณกล้าตัดสินใจเอง มีจุดยืนและดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆ
  • การบุกเบิก พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณกระตือรือร้นจะทำสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยคุณมี ความระลึกอยู่เสมอว่าต้องลงมือทำเท่านั้นถึงจะให้สิ่งที่คิดกลายเป็นความจริงได้ คุณจะคิด ว่าการที่ไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยคือการที่ไม่ได้พัฒนา
  • วิสัยทัศน์ พรสวรรค์นี้จะช่วยให้คุณมองการณ์ไกลราวกับการดูภาพยนตร์ในเหตุการณ์อนาคต เป็นนักวาดฝัน มองเห็นภาพความสำเร็จอย่างมีแรงบันดาลใจ ช่างจินตนาการ สร้างความหวัง ให้ผู้คนด้วยการเล่าเรื่องและปลุกจิตวิญญาณ