โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITSCAN

แบบทดสอบค้นพบตัวเองระดับจิตใต้สำนึก รู้นิสัย อ่านใจคน
officialhbc

HABITSCAN คืออะไร

Habitscan คือโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและสมรรถนะรายบุคคล (Personality Type Test) โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habits) เป็นหลัก เพื่อช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง ว่าแท้จริงแล้วบุคคลนั้นมีนิสัยอย่างไร มีพรสวรรค์อะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนใดบ้าง มีข้อบกพร่องใดที่ควรแก้ไข มีความชอบเรื่องอะไร มีอารมณ์ความรู้สึกแบบใด มีความปรารถนาเรื่องใดบ้าง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในความเป็นตัวเองมากขึ้นและสามารถเข้าใจในตัวตนของผู้อื่นได้ด้วย

HABITSCAN มาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องจิตใจและนิสัยเพื่อค้นหาตนเองและอ่านใจผู้อื่นของ Habitscan ได้นำทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายความเป็นตัวตนของคนแต่ละ Habit แต่ทฤษฎีหลักๆที่ผู้เขียนใช้คือ ทฤษฎีจริต 6 โดยการนำจริตของมนุษย์ทั้ง 6 แบบมาประยุกต์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง มีการนำจุดแข็งและความสามารถพิเศษของแต่ละจริตมาใช้เรียกเป็นชื่อของคนประเภทนั้นๆ

วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบ จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้
Responsive Layout

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชินและการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

Retina Graphics

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

Powerful Performance

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

Responsive Layout

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

Retina Graphics

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

Powerful Performance

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

Responsive Layout

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

Retina Graphics

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

Powerful Performance

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

Responsive Layout

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

Retina Graphics

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

Powerful Performance

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

แบบทดสอบ HABITSCAN 3 เวอร์ชั่น

ราคาและความแตกต่างของโปรแกรมวิเคราะห์นิสัยในแต่ละช่วงวัยของผู้ทดสอบ
Powerful Performance

HABITS FREE TEST

FREE
 • ผลทดสอบแบบสี 6 โปรไฟล์
 • คำอธิบายแบบโปสเตอร์
hbc2

HABITS CAREER TEST (2.0)

฿500ต่อ 1 คน
 • ผลทดสอบแบบสี 18 โปรไฟล์
 • กราฟบุคลิกภาพ
 • คำอธิบายบุคลิกภาพ
 • คำอธิบายพรสวรรค์
 • คำอธิบายนิสัย
 • บทบาทอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ
 • ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดคุณ
Powerful Performance

HABITSCAN ATTITUDE TEST (3.0)

ยอดนิยม
฿1,800ต่อ 1 คน
 • ผลทดสอบแบบสี 18 โปรไฟล์
 • กราฟบุคลิกภาพ
 • กราฟนิสัย
 • คำอธิบายลักษณะบุคลิกภาพ
 • แรงจูงใจ
 • พรสวรรค์
 • สัญชาตญาณ สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
 • ทัศนคติ
 • อาชีพที่เหมาะสมกับคุณ
 • แผนที่พัฒนาชีวิต อันได้แก่
 • การพัฒนานิสัย จิตใจ จุดแข็ง ทีมงานและอาชีพ

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านมีคำถาม ให้อ่านบทความนี้ก่อน

คำถาม : ผลทดสอบของฉันจะได้รับทางไหน

ผลทดสอบของท่านจะประมวลผลอัตโนมัติแล้วแสดงผลทันที หากท่านต้องการกลับมาดูผลทดสอบ สามารถดูได้ผ่านทางลิงค์ในอีเมล

คำถาม : รหัสแบบทดสอบมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

รหัสเข้าทำแบบทดสอบทุกเวอร์ชั่น จะมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากทำการซื้อรหัส

คำถาม : ฉันสามารถเข้าดูผลทดสอบของนักเรียนหรือผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านรหัสเข้าทำแบบทดสอบของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าไปสมัครสมาชิก เพื่อเป็น HABITSCODE PARTNER ได้ ผ่านทางเว็บ ระบบจัดการรหัสแบบทดสอบ แล้วรออนุมัติการใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบหลังบ้านของเว็บ

คำถาม : ฉันจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไหน

ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ HabitScan จริตนิสัย6 หรือหน้า บทความและหากท่านประสงค์จะซื้อหนังสือ สามารถสั่งซื้อได้โดยคลิกตรงนี้

คำถาม : หากต้องการสั่งซื้อรหัสเข้าทำแบบทดสอบ หนังสือในจำนวนมากๆ หรือจัดอบรมองค์กร

กรุณาติดต่อ 061-963-9398

คำถาม : หากประสบปัญหาในการทำแบบทดสอบ สามารถแจ้งได้ทางไหนบ้าง

ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาของเรา จะตอบในแฟนเพจ HabitScan จริตนิสัย6 หรือหากท่านไม่สะดวก ให้ส่งผ่านอีเมล habitscan@gmail.com

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อเราผ่านอีเมล

ที่ทำการของเราปทุมธานี, ประเทศไทย

พูดคุยกับเรา061 963 9398