วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+เหลือง | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+เหลือง

Blog Single


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+เหลือง

บุคลิกภายนอก : นิ่ง ๆ ไม่ค่อยแสดงออก ถ้ารู้จักจะค่อย ๆ พูดมากขึ้น ค่อนข้างระวังตัวสูง จะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิต บางครั้งที่เห็นสนุกสนานยิ้ม ๆ ในใจอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชอบอยู่คนเดียวหรือคนใกล้ตัวไม่กี่คน นิ่งนอกอ่อนใน ชอบเก็บ ขี้หวง ขี้งก จะให้ง่ายกับคนใกล้ตัวคนที่รัก

จุดเด่น : เป็นคนที่รู้อะไรจะค่อนข้างรู้จริง สิ่งที่พูดคือคิดมาดีแล้ว มีทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน การเลือกวิธีดูแลคน มีทักษะการสังเกต การค้นคว้าหาคำตอบ

จุดด้อย : ไม่มั่นใจในตัวเอง ทักษะการพูดนำเสนอไม่เยอะ ไม่ค่อยรอบคอบ ความอดทนไม่สูงมาก

จุดบกพร่อง : คิดมากเรื่องคน บางครั้งอยากให้เค้าได้ดีแต่พูดไม่เป็นจะออกแนวตำหนิ ทำอะไรค่อนข้างช้า ไม่ค่อยคล่องตัว ต้องรู้เรื่องทอยากรใหไดบางครงทำใหทกขใจเอง

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น