วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+เหลือง | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+เหลือง

Blog Single


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+เหลือง

บุคลิกภายนอก : แรก ๆ ดูเป็นคนนิ่ง ๆ แต่พอได้รู้จักความบันเทิงจะตามมา จิตใจดี มีเมตตา ขี้สงสาร อารมณ์อ่อนไหว เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

จุดเด่น : มีทักษะการทำซ้ำ งานฝีมือ งานทางกายภาพ การทำตามตัวอย่าง งานดูแลคน บริการ ถนัดงานเบื้องหลัง งานสนับสนุนช่วยเหลือคนอื่น งานที่ใช้ทีมเวิร์ค

จุดด้อย : ไม่ค่อยรอบคอบ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรไม่เป็นลำดับ ทำให้ดูยุ่งเหยิง สับสน ไม่ถนัดงานเบื้องหน้า แคร์ความรู้สึกผู้อื่นรอบด้านมากเกินไป

จุดบกพร่อง : ใจอ่อนมาก ไม่เด็ดขาด จะมีประเด็นกับเพื่อน กับคนใกล้ตัว จะเป็นผู้ถูกกระทำบ่อย บางที่นิ่งจนเฉื่อย ขี้สงสารมากจนทำตัวเองเดือดร้อน ใจร้อน มักแสดงออกทางสีหน้า

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น